Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS An Minh Bắc 3

U Minh Thượng - Kiên Giang
02973548518
thamb3.umt@gmai.com